Känner du till Blue Integrator?

Det gör du förmodligen inte, så jag tänkte berätta lite om detta fantastiska IT-stöd som hjälper ditt företag och sparar både pengar och tid åt dig.

Blue Integrator är en integrationsmotor som på ett enkelt sätt kopplar ihop olika IT-system internt, men även externt. Blue Integrator ägs, utvecklas och drivs av ett företag som heter Connect Companies. De tycker att företagets information måste vara en tillgång och inte ett rörigt gytter av system som gör att IT blir en flaskhals. De anser inte heller att varje förändring i ett system ska kräva ett besvärligt manuellt arbete.

Modern integrationsmotor

Blue Integrator är en modern integrationsmotor som är enkel att implementera och som gör stor skillnad. Kostnaden för att införa Blue Integrator är inte heller så stor.

Genom Blue Integrator kan det ske ett effektivt utbyte av information mellan företagets egna system, men även med kunder, leverantörer, logistikföretag och e-handelsplattformar. Rätt information blir tillgänglig och många arbetsmoment kan automatiseras, som artikelhantering, inköp, order, lager och fakturering. Genom detta sparar ditt företag både tid och pengar. Resurser för manuella arbetsmoment kan läggas på att utveckla företaget istället.

Integrationsmotorn Blue Integrator samlar alla dina IT-system

Blue Integrator samlar information från alla olika system och sköter flödet av meddelanden ut och in ur ditt företag. Du kan på ett kostnadseffektivt sätt möta den ökade digitaliseringen och informationsbytet som krävs i ett modernt företag.

Idag har företag ofta flera olika IT-system för att hantera kunder, produkter, transporter etc. Alla systemen måste samarbeta för att verksamheten ska kunna fungera. Med hjälp av Blue Integrator kan alla system sammanfogas och agera som ett enda system.

Integrationsmotorn samlar in information från alla integrerade system och hanterar all information. Blue Integrator finns i mitten som en spindel i nätet och sköter helt automatiskt informationshanteringen i ditt företag.