WC skylt kan förbättras

Dagens WC skylt är till för allmänna platser så som campingar och kongresshus. Problemet med WC skyltar är att de inte alltid är synliga, speciellt nattetid. Bor man exempelvis på en camping på landet där gatubelysningen är frånvarande eller dålig, går det knappt att se vad som finns mitt framför ögonen, en mindre vad som finns 100 meter bort. Det är därför som wc skyltar måste utvecklas på ett sånt sätt att det lyser upp i mörkret. Vare sig det är med neon, solceller eller en extra stark glödlampa. För att underlätta det ännu mer skulle man kunna åtskilja skyltar menade för toaletter där män går och toaletter där kvinnor går.

Det bästa sättet vore att göra så att skyltarna lyser i olika färger, färger som man inte kan ta miste på, exempelvis gul för kvinnor och turkos för män. Skyltarna kan också inkludera blindskrift, då kan de som är blinda och/eller ser dåligt läsa skyltarna. Om skyltarna också hade bokstäver i ett riktigt stort format är det ännu bättre. Helst bör en närsynt person kunna se en WC skylt från 50 till 100 meters avstånd, och då veta om det är en herrtoalett eller damtoalett pilen pekar mot.

Detta är bara några förslag på hur WC skyltar på landet kan bli bättre.